01.01.2014 tarihinden itibaren
32345 kez gösterilmiştir.
Ana Sayfa -  İletişim -  Site Ağacı  -  SSS - Web Mail  - English  
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Ülkemiz Kamu Yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu Mali Yönetimi de değişime uğramaktadır. Değişim sürecinin en önemli unsurlarından biri merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçeleme anlayışına geçilmesidir. 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile dePerformans Esaslı Bütçeleme kavramı Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini almıştır. 5018 sayılı Kanunun yayınlanmasından sonra 7 pilot kurumda Performans Esaslı Bütçelemeye geçiş çalışmaları başlatılmıştır. Tüm kamu kurumlarının bütçelerini performans göstergelerine dayandırmalarına yönelik çalışmalar ise hızla sürdürülmekte olup, 2010 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Performans Esaslı Bütçeleme ile:

08.04.2014
Performans Esaslı Bütçelemeye İlişkin Genelge
15.07.2009
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı
25.06.2009
Performans Programı Hazırlama Eğitimi (02-03.07.2009)
21.05.2009
Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) Yayımlandı.
20.05.2009
Performans Programı Hazırlama Eğitimi
17.07.2008
"Performans Programı Hazırlama Rehberi" yayımlanmıştır.
Yararlı Web Adresleri